آموزش تمام گزینه های شرط بندی در سایت بت فوروارد 🚀

0
288
این پست مربوط به آموزش تمام گزینه های شرط بندی در سایت بت فوروارد 🚀 می باشد. سایت بت فوروارد BetForward یکی از بهترین سایت های شرط بندی برای پیش بینی های آنلاین و بازی های کازینویی می باشد. این سایت هم مانند سایر سایت شرط بندی معتبر گزینه های شرط بندی زیادی را برای کاربران فراهم کرده است، به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله تمامی امکانات این سایت را برای شما شرح دهیم تا با خیال راحت شرط بندی کنید و از گزینه ها کاملا آگاه باشید. برای ادامه این مطلب با مجله دیجی شرط همراه باشید.

محتوا پنهان

نتیجه مسابقه

نتیجه مسابقهدر سایت بت فوروارد BetForward با این گزینه ما تعیین می کنیم که نتیجه ی مسابقه چه خواهد شد. دقت داشته باشید که در این گزینه و در تمام گزینه های دیگر تیم FC Slutsk همان تیم 1 بوده و تیم FC Energetik تیم 2 می باشد.

🔹 با انتخاب گزینه ی «FC Slutsk (Reserves)» پیش بینی کرده ایم که تیم FC Slutsk (همان تیم 1) برنده ی بازی خواهد بود.
🔹 با انتخاب «FC Energetik-BGU (Reserves)» پیش بینی کرده ایم که تیم FC Energetik (همان تیم 2)برنده ی بازی خواهد بود.
🔹 اگر انتخاب ما این است که هیچ کدام از دو تیم برنده نمی شوند گزینه «Draw» را انتخاب می کنیم.

شانس مضاعف

شانس مضاعفاین آپشن دارای 3 گزینه می باشد.

🔹 گزینه « 2or DRAW » : در این گزینه اگر بازی مساوی شود یا تیم 2 ببرد برنده شرط خواهیم بود.
🔹 گزینه « 1or DRAW » : در این گزینه اگر بازی مساوی شود یا تیم 1 ببرد برنده شرط خواهیم بود.
🔹 گزینه «12» : در این گزینه اگر یکی از دو تیم 1 یا 2 برنده بازی شود شرط را خواهیم برد به عبارتی دیگر اگر بازی مساوی نشود برنده شرط خواهیم بود. به این گزینه در برخی از سایت ها بدون مساوی نیز گفته می شود.

بدون شرط بندی قرعه کشی کنید

در این آپشن از ما خواسته شده است که مساوی برگشت شرط یکی از تیم ها را انتخاب کنیم.

این آپشن دارای دو گزینه می باشد:

🔹 با انتخاب گزینه «FC Slutsk (Reserves)» اگر تیم 1 ( FC Slutsk ) برنده شود شرط ما با برد مواجه می شود. اگر بازی به تساوی کشیده شود شرط ما برگشت می خورد و در غیر اینصورت شرط ما با باخت مواجه می شود.

🔹 با انتخاب گزینه «FC Energetik-BGU (Reserves)» اگر تیم 2 ( FC Energetik ) برنده شود شرط ما با برد مواجه می شود. اگر بازی به تساوی کشیده شود شرط ما برگشت می خورد و در غیر این صورت شرط ما با باخت مواجه می شود.

کل گل ها

کل گل هادر این آپشن از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده در بازی را حدس بزنیم .

در این آپشن 12 گزینه ی مختلف داده شده است که آنها را برای شما توضیح خواهیم داد.

🔹 گزینه «Over 2.5» :
با انتخاب این گزینه اگر بالای 2.5 گل در بازی زده شود برنده شرط خواهیم بود.
🔹 گزینه «Over 3» :
با انتخاب این گزینه اگر بالای 3 گل در بازی زده شود برنده شرط خواهیم بود. و اگر 3 گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده شرط خواهیم بود.
🔹 گزینه «Over 3.5» :
با انتخاب این گزینه اگر بالای 3.5 گل در بازی زده شود برنده شرط خواهیم بود.
🔹 گزینه «Over 4» :
با انتخاب این گزینه اگر بالای 4 گل در بازی زده شود برنده شرط خواهیم بود. و اگر 4 گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر این صورت بازنده شرط خواهیم بود.
🔹 گزینه « Over 4.5»:
با انتخاب این گزینه اگر 5 گل در بازی زده شود برنده شرط خواهیم بود.
🔹 گزینه «Over 5» :
با انتخاب این گزینه اگر بالای 5 گل در بازی زده شود برنده شرط خواهیم بود. و اگر 5 گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر این صورت بازنده شرط خواهیم بود.
🔹 گزینه «Under 2.5» :
با انتخاب این گزینه اگر کمتر از 2.5 گل در بازی زده شود برنده شرط خواهیم بود.
🔹 گزینه « Under 3» :
با انتخاب این گزینه اگر کمتر از 3 گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر 3 گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر این صورت بازنده شرط خواهیم بود.
🔹 گزینه « Under 3.5» :
با انتخاب این گزینه اگر کمتر از 3.5 گل در بازی زده شود برنده شرط خواهیم بود.
🔹 گزینه « Under 4» :
با انتخاب این گزینه اگر کمتر از 4 گل در بازی زده شود برنده شرط خواهیم بود. و اگر 4 گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر این صورت بازنده شرط خواهیم بود.
🔹 گزینه « Under 4.5»:
با انتخاب این گزینه اگر کمتر از 5 گل در بازی زده شود برنده شرط خواهیم بود.
🔹 گزینه « Under 5» :
با انتخاب این گزینه اگر کمتر از 5 گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر 5 گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر این صورت بازنده شرط خواهیم بود.FC Slutsk (رزروها) مجموع گل ها

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های FC Slutsk در بازی را تعیین کنیم. این آپشن مشابه آپشن بالا می باشد با این تفاوت که آپشن بالا برای مجموع گل هر دو تیم بوده و این آپشن تنها برای مجموع تیم FC Slutsk می باشد

این آپشن دارای 8 گزینه می باشد که 4 مورد از آنها را برای مثال شرح خواهیم داد.

 • 🔹 گزینه «Over 1.5» اگر 2 گل و بیشتر توسط FC Slutsk زده شود برنده شرط می شویم و در غیر این صورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « Under 1.5» اگر 2 گل و بیشتر توسط FC Slutsk زده شود بازنده ی شرط می شویم و در غیر این صورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «Over 3» : با انتخاب این گزینه اگر بالای 3 گل توسط FC Slutsk در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر 3 گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر این صورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « Under 3» : با انتخاب این گزینه اگر کمتر از 3 گل توسط FC Slutsk در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر 3 گل توسط FC Slutsk زده شد شرط برگشت خورده و در غیر این صورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

FC Energetik-BGU (رزروها) مجموع گل ها

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های FC Energetik-BGU در بازی را تعیین کنیم. 

این آپشن دارای 10 گزینه می باشد که در زیر 4 مورد از آن ها را برای مثال شرح خواهیم داد.

 • 🔹 گزینه «Over 0.5» به این معناست که در بازی توسط FC Energetik-BGUگل زده خواهد شد.
 • 🔹 گزینه «Under 0.5» به این معناست که در بازی توسط FC Energetik-BGU گل زده نمی شود.
 • 🔹 گزینه «Over 1.5» اگر 2 گل و بیشتر توسط FC Energetik زده شود برنده شرط می شویم و در غیر این صورت بازنده شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « Under 1.5» اگر 2 گل و بیشتر توسط FC Energetik زده شود بازنده شرط می شویم و در غیر این صورت برنده شرط خواهیم بود.

هر دو تیم برای گل

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که هر دو تیم در طول تمام مسابقه گل می زنند یا نه.

 • 🔹 اگر از نظر ما هر دو تیم گل می زنند گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 اگر از نظر ما هر دو تیم گل نمی زنند گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

هندیکپ گل ها

هندیکپ گل هادر این آپشن 12 گزینه داده شده است، پیش از این هندیکپ به طور کامل در یک مطلب به طور کامل توضیح داده شده است که می توانید با مطالعه ی آن به نحو احسن هندیکپ را فرا بگیرید.

ما در این جا 6 گزینه را برای شما به عنوان مثال شرح خواهیم داد:

 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) (-2) » به این معناست که اگر 2 گل از گل های تیم Slutsk کم کنیم باز هم برنده ی بازی بشود که در آن صورت برنده ی شرط خواهیم بود. در صورتی که با کم کردن 2 گل از گل های تیم Slutsk بازی مساوی بشود شرط برگشت خورده و در غیر این دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
  • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) (-1.5) » به این معناست که اگر 1.5 گل از گل های تیم Slutsk کم کنیم برنده ی بازی بشود که در این صورت برنده شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.
 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) (0) » به معنای مساوی فسخ شرط تیم Slutsk می باشد. یعنی اگر تیم Slutsk ببرد برنده شرط خواهیم بود. اگر مساوی کند شرط ما فسخ شده و اگر ببازد شرط را خواهیم باخت.
 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) (+0.5) » به این معناست که اگر 0.5 گل به گل های تیم Slutsk اضافه کنیم برنده بازی شود. که در آن صورت ما برنده شرط خواهیم شد. در غیر این صورت بازنده شرط می شویم.
 • 🔹 گزینه «FC Energetik-BGU (Reserves) (+2)» به این معناست که اگر 2 گل به گل های تیم Energetik اضافه کنیم برنده بازی بشود که در آن صورت برنده شرط خواهیم بود. در صورتی که با اضافه کردن 2 گل به گل های تیم Energetik بازی مساوی بشود شرط برگشت خورده و در غیر این دو حالت بازنده شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «FC Energetik-BGU (Reserves) (+1.5)» به این معناست که اگر 1.5 گل به گل های تیم Energetik اضافه کنیم برنده بازی بشود که در این صورت برنده شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده شرط می شویم.

گل ها هندیکپ آسیایی

🔹 این آپشن دارای 14 گزینه می باشد. که ما برای مثال 4 مورد از آنها را برای شما شرح می دهیم.

 • 🔹 گزییه « FC Slutsk (Reserves) (-2.25) » دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه 2.5 و حالت پایین این گزینه 2 می باشد.

🔹 اگر تیم Slutsk با اختلاف 3 گل و بالای 3 گل بازی را ببرد تمام شرط ما با برد مواجه می شود.

🔹 اگر با اختلاف 2 گل ببرد به ازای حالت بالا نیمی از شرط ما بازنده شده و به ازای حالت پایین شرط ما برگشت داده می شود.

در غیر این دو صورت شرط ما بازنده خواهد بود.

 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) (-0.75) » دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه 1 و حالت پایین آن 0.5 می باشد.

🔹 اگر تیم Slutsk با اختلاف 2 گل و بیشتر از 2 گل برنده شود ما برنده شرط خود خواهیم بود.

🔹 اگر با اختلاف 1 گل برنده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت داده شده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط برنده می شود.

در غیر این دو صورت شرط ما بازنده خواهد بود.

 • 🔹 « FC Slutsk (Reserves) (+0.75) » دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه 1 و حالت پایین آن 0.5 می باشد.

🔹 اگر تیم Slutsk با اختلاف 2 گل و بیشتر از 2 گل بازنده شود شود ما بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

🔹 اگر با اختلاف 1 گل بازنده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت داده شده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط بازنده می شود.

در غیر این دو صورت شرط ما برنده خواهد بود.

 • 🔹 گزینه «FC Energetik-BGU (Reserves) (+2.25)» دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه 2.5 و حالت پایین این گزینه 2 می باشد.

🔹 اگر تیم Energetik با اختلاف 3 گل و بالای 3 گل بازی را ببازد تمام شرط ما با باخت مواجه می شود.

🔹 اگر با اختلاف 2 گل ببازد به ازای حالت بالا نیمی از شرط ما برنده شده و به ازای حالت پایین شرط ما برگشت داده می شود.

در غیر این دو صورت شرط ما برنده خواهد بود.

هندیکپ گل ها 3 راه

در این آپشن 15 مورد داریم که برای مثال 3 گزینه از آن را برای شما شرح خواهیم داد.

 • 🔹 در گزینه « FC Slutsk (Reserves) (-3) » اگر 3 گل از گل های تیم Slutsk کم کنیم باز هم باید برنده بازی بشود تا ما برنده شرط خود باشیم.
 • 🔹 در گزینه « Tie: FC Energetik-BGU (Reserves) (+3) »اگر دقیقاً 3 گل به گل های تیم Energetik اضافه کنیم بازی باید مساوی شود.
 • 🔹 در گزینه «FC Energetik-BGU (Reserves) (+3)» اگر 3 گل به گل های تیم Energetik اضافه کنیم باید برنده بازی بشود تا برنده شرط خود باشیم.

مجموع گل های آسیایی

مجموع گل های آسیاییدر این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع آسیایی را تعیین کنیم. که برای مثال 4 مورد از گزینه ها را برای شما شرح خواهیم داد.

🔹 در گزینه «Over 2.25» :

 • اگر دو تیم در مجموع 3 گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد.
 • اگر 2 گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از 2 گل در بازی زده شود شرط را خواهیم باخت.

🔹 در گزینه ی «Under 2.25» :

 • اگر دو تیم در مجموع 3 گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت.
 • اگر 2 گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از 2 گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

🔹 در گزینه ی «Over 2.75» :

 • اگر دو تیم در مجموع 4 گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد .
 • اگر 3 گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از 3 گل در بازی زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی «Under 2.75» :

 • اگر دو تیم در مجموع 4 گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت.
 • اگر 3 گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از 3 گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

مجموع گل ها زوج و فرد

در این آپشن  زوج یا فرد بودن مجموع گل ها را تعیین می کنیم .

 • 🔹 اگر از نظر ما مجموع گل ها زوج می شود گزینه «Even» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 اگر از نظر ما مجموع گل ها فرد می شود گزینه «Odd» را انتخاب می کنیم.

FC Slutsk (رزروها) برای گلزنی

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم Slutsk در هر دو نیمه ی اول و دوم گل خواهد زد یا خیر.

 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Slutsk در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Slutsk در هر دو نیمه گل نمی زند گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

FC Energetik-BGU (رزروها) برای گلزنی

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم Energetik در هر دو نیمه اول و دوم گل خواهد زد یا خیر.

 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Energetikدر هر دو نیمه گل می زند گزینه «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Energetikدر هر دو نیمه گل نمی زند گزینه «No» را انتخاب می کنیم.

دو شانس و هر دو برای گل

این آپشن دارای 6 گزینه ی مختلف می باشد که در زیر آنها را شرح خواهیم داد:

 • 🔹 گزینه « 1X And (Both Team To Score – Yes) » به این معناست که اگر تیم 1 ببرد یا مساوی کند و هر دو تیم گل بزنند برنده شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « 12And (Both Team To Score – Yes) » به این معناست که اگر یکی از دو تیم ببرد و هر دو تیم گل بزنند برنده شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « X2 And (Both Team To Score – Yes) » به این معناست که اگر تیم 2 ببرد یا مساوی کند و هر دو تیم گل بزنند برنده شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « 1X And (Both Team To Score – No) » به این معناست که اگر تیم 1 ببرد یا مساوی کند و هر دو تیم گل نزنند برنده شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « 12And (Both Team To Score – No) » به این معناست که اگر یکی از دو تیم ببرد و هر دو تیم گل نزنند برنده شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « X2 And (Both Team To Score – No) » به این معناست که اگر تیم 2 ببرد یا مساوی کند و هر دو تیم گل نزنند برنده شرط خواهیم بود.

نتیجه و کل گل ها 1.5

نتیجه و کل گل ها 1.5در این آپشن نتیجه بازی و این که بازی بالای 1.5 گل خواهد داشت یا پایین 1.5 گل از ما پرسیده شده است.

در این آپشن 12 گزینه داریم که 5 مورد از آن ها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد:

 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) and Over 1.5 » به این معناست که بازی را تیم Slutsk خواهد برد و بازی بالای 1.5 گل خواهد داشت.
 • 🔹 گزینه « Draw and Over 1.5 » به این معناست که بازی مساوی می شود و بازی بالای 1.5 گل خواهد داشت.
 • 🔹 گزینه « 1X and Over 1.5 » به معنای برد یا مساوی تیم 1 و بالای 1.5 گل می باشد.
 • 🔹 گزینه « 12and Over 1.5 » به معنای برد تیم 1 یا تیم 2 و بالای 1.5 گل می باشد.
 • 🔹 گزینه « 2X and Under 1.5 » به معنای برد یا مساوی تیم 2 و پایین 1.5 گل می باشد.

نتیجه و کل گل ها 2.5

نتیجه و کل گل ها 2.5در این آپشن نتیجه بازی و این که بازی بالای 2.5 گل خواهد داشت یا پایین 2.5 گل از ما پرسیده شده است. در این آپشن 12 گزینه داریم که 5 مورد از آن ها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) and Over 2.5 » به این معناست که بازی را تیم Slutsk خواهد برد و بازی بالای 2.5 گل خواهد داشت.
🔹 گزینه « Draw and Over 2.5 » به این معناست که بازی مساوی می شود و بازی بالای 2.5 گل خواهد داشت.
🔹 گزینه « 1X and Over 2.5 » به معنای برد یا مساوی تیم 1 و بالای 2.5 گل می باشد.
🔹 گزینه « 12and Over 2.5» به معنای برد تیم 1 یا تیم 2 و بالای 2.5 گل می باشد.
🔹 گزینه « 2X and Under 2.5 » به معنای برد یا مساوی تیم 2 و پایین 2.5 گل می باشد.

نتیجه و کل گل ها 3.5

نتیجه و کل گل ها 3.5در این آپشن نتیجه بازی و این که بازی بالای 3.5 گل خواهد داشت یا پایین 3.5 گل از ما پرسیده شده است.

در این آپشن 12 گزینه داریم که 5 مورد از آن ها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) and Over 3.5 » به این معناست که بازی را تیم Slutsk خواهد برد و بازی بالای 3.5 گل خواهد داشت.
 • 🔹 گزینه « Draw and Over 3.5 » به این معناست که بازی مساوی می شود و بازی بالای 3.5 گل خواهد داشت.
 • 🔹 گزینه « 1X and Over 3.5 » به معنای برد یا مساوی تیم 1 و بالای 3.5 گل می باشد.
 • 🔹 گزینه « 12and Over 3.5 » به معنای برد تیم 1 یا تیم 2 و بالای 3.5 گل می باشد.
 • 🔹 گزینه « 2X and Under 3.5 » به معنای برد یا مساوی تیم 2 و پایین 3.5 گل می باشد.

نتیجه و کل گل ها 4.5

نتیجه و کل گل ها 4.5در این آپشن نتیجه بازی و این که بازی بالای 4.5 گل خواهد داشت یا پایین 4.5 گل از ما پرسیده شده است.

در این آپشن 12 گزینه داریم که 5 مورد از آن ها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) and Over 4.5 » به این معناست که بازی را تیم Slutsk خواهد برد و بازی بالای 4.5 گل خواهد داشت.
 • 🔹 گزینه « Draw and Over 4.5 » به این معناست که بازی مساوی می شود و بازی بالای 4.5 گل خواهد داشت.
 • 🔹 گزینه « 1X and Over 4.5 » به معنای برد یا مساوی تیم 1 و بالای 4.5 گل می باشد.
 • 🔹 گزینه « 12and Over 4.5 » به معنای برد تیم 1 یا تیم 2 و بالای 4.5 گل می باشد.
 • 🔹 گزینه « 2X and Under 4.5 » به معنای برد یا مساوی تیم 2 و پایین 4.5 گل می باشد.

FC Slutsk (رزروها) مجموع گل ها (دقیق)

در این آپشن 5 گزینه مشاهده می شود که در ذیر آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • 🔹 گزینه «0» به این معناست که هیچ گلی را از تیم Slutsk شاهد نخواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «1» به این معناست که 1 گل از تیم Slutsk شاهد خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «2» به این معناست که 2 گل از تیم Slutsk شاهد خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «3» به این معناست که 3 گل از تیم Slutsk شاهد خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «+4» به این معناست که بیش از 4 گل از تیم Slutsk شاهد خواهیم بود.FC Energetik-BGU (رزروها) مجموع گل ها (دقیق)

در این آپشن 5 گزینه مشاهده می شود که در ذیر آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • 🔹 گزینه «0» به این معناست که هیچ گلی را از تیم Energetik شاهد نخواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «1» به این معناست که 1 گل از تیم Energetik شاهد خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «2» به این معناست که 2 گل از تیم Energetik شاهد خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «3» به این معناست که 3 گل از تیم Energetik شاهد خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «+4» به این معناست که بیش از 4 گل از تیم Energetik شاهد خواهیم بود.

مجموع اهداف (باندها)

در این آپشن مجموع گل خواسته شده است که دارای 4 گزینه می باشد.

🔹 گزینه «0or 1» به این معناست که مجموع گل ها 0 یا 1 گل خواهد بود.
🔹 گزینه «3 2or » به این معناست که مجموع گل ها 2 یا 3 گل خواهد بود.
🔹 گزینه «6 4to» به این معناست که مجموع گل ها 4 تا 6 گل خواهد بود.
🔹 گزینه « ۷or more » به این معناست که مجموع گل ها 7 گل یا بیشتر خواهد بود.

نمره صحیح

یکی از آپشن هایی که معمولاً در صحبت های محاوره ای نفرات نیز به شدت در مورد آن صحبت می شود آپشن نتیجه دقیق بازی می باشد.
که در برخی از سایت ها با exact result یا عبارت های مشابه دیگر نیز نشان داده می شود.
در این آپشن ما نتیجه ی دقیق مسابقه در طول وقت های قانونی (90 دقیقه و وقت های اضافی معمول مسابقه )را تعیین می کنیم.
دقت داشته باشید که در بازی های حذفی که بازی به دو وقت اضافه ی 15 دقیقه ای و ضربات پنالتی کشیده می شود شرط ما دقیقاً تا 90 دقیقه و وقت های اضافی که در تمامی بازی ها وجود دارد لحاظ می شود.

عدد سمت راست نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی مهمان است.
عدد سمت چپ نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی میزبان در طول نود دقیقه می باشد.
برای مثال در گزینه ی 4-2 یعنی تعداد گل های زده شده توسط میزبان 2 است. تعداد گل های زده شده توسط مهمان 2 خواهد بود و بدین معنا است که میزبان با نتیجه ی 4 بر 2 برنده ی بازی خواهد شد.
یا مثلاً گزینه ی 0-4 به این معناست که تیم مهمان با نتیجه ی 4 بر 0 به پیروزی دست می یابد.

نتیجه نیمه اول

این آپشن از ما نتیجه ی مسابقه در نیمه ی اول را خواسته است.
دقت داشته باشید که در این آپشن نتیجه ی مسابقه در تمام بازی مد نظر نیست و ملاک ما فقط نتیجه ی نیمه ی اول مسابقه می باشد.

 • اگر انتخاب ما این است که تیم Slutsk نیمه اول بازی را می برد گزینه «FC Slutsk (Reserves)»را انتخاب می کنیم.
 • اگر انتخاب ما این است که تیم Energetik نیمه اول بازی را می برد گزینه «FC Energetik-BGU (Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر انتخاب ما این است که هیچیک از دو تیم برنده نیمه اول نمی شود و در نیمه اول بازی به تساوی می انجامد گزینه draw را انتخاب می کنیم.

نیمه اول شانس دو برابر

در این آپشن سه گزینه داریم که در زیر برای شما توضیح داده خواهند شد.

 • 🔹 گزینه« 12 » به معنای برد یکی از دو تیم در نیمه اول می باشد. به عبارت دیگر نیمه ی اول مساوی نمی شود.
 • 🔹 گزینه« x1 » به معنای برد یا مساوی تیم 1 در نیمه اول می باشد.
 • 🔹 گزینه « x2 » به معنای برد یا مساوی تیم 2 در نیمه اول می باشد.

هندیکپ گل های نیمه اول

هندیکپ گل های نیمه اولدر این آپشن از ما  هندیکپ در نیمه اول خواسته شده است که  3 گزینه از آن را برای شما شرح خواهیم داد.

 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) (-1) » به این معناست که اگر 1 گل از گل های تیم Slutsk در نیمه اول کم کنیم باز هم برنده مسابقه شود.

در صورتی که با کم کردن 1 گل از گل های تیم Slutsk در نیمه ی اول بازی به تساوی بینجامد شرط ما برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده شرط می شویم.

 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) (-0.5) » به این معناست که اگر 0.5 گل از گل های تیم Slutsk در نیمه ی اول کم کنیم برنده ی بازی شود.
 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) (0) » به معنای مساوی فسخ شرط تیم Slutsk در نیمه ی اول خواهد بود. یعنی اگر تیم Slutsk در نیمه ی اول بازی را ببرد شرط ما با برد مواجه می شود. اگر بازی در نیمه ی اول به تساوی بینجامد شرط ما برگشت خورده و اگر تیم Slutsk بازی را در نیمه ی اول ببازد شرط خود را خواهیم باخت.

گل های نیمه اول هندیکپ آسیایی

این آپشن دارای 6 گزینه می باشد که دو گزینه آن را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه « FC Slutsk (Reserves) (-0.75) » دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه 1 و حالت پایین آن 0.5 می باشد.

اگر تیم Slutsk با اختلاف 2 گل و بیشتر از 2 گل در نیمه ی اول برنده شود ما برنده ی شرط خود خواهیم بود.

اگر با اختلاف 1 گل در نیمه اول برنده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت داده شده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط برنده می شود.

در غیر این دو صورت شرط ما بازنده خواهد بود.

 • « FC Energetik-BGU (Reserves) (+0.75) » دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه 1 و حالت پایین آن 0.5 می باشد.

اگر تیم Energetik با اختلاف 2 گل و بیشتر از 2 گل در نیمه ی اول بازنده شود ما بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

اگر با اختلاف 1 گل در نیمه ی اول بازنده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت داده شده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط بازنده می شود. در غیر این دو صورت شرط ما برنده خواهد بود.

کل گل های نیمه اول

در این آپشن مجموع گل در نیمه ی اول از ما خواسته شده است.

 • 🔹 گزینه «Over (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در نیمه ی اول زده شود برنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « Over (1.5) » بدین معناست که اگر 2 گل و بشتر در نیمه ی اول زده شود برنده خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • 🔹 گزینه « Over (2) » به این معناست که اگر 3 گل و بیشتر در نیمه ی اول زده شود برنده خواهیم بود. اگر 2 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «Under (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در نیمه ی اول زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت برنده خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « Under (1.5) » بدین معناست که اگر 2 گل و بشتر در نیمه ی اول زده شود بازنده خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده می شویم.
 • 🔹 گزینه «Under (2) » به این معناست که اگر 3 گل و بیشتر در نیمه ی اول زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 2 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت برنده خواهیم بود.

مجموع گل های نیمه اول آسیایی

مجموع گل های نیمه اول آسیاییدر این آپشن 6 گزینه برای شرط بندی داریم که 4 مورد از آن ها را برای مثال برای شما توضیح خواهیم داد.

دقت داشته باشید با توجه به آپشن تمامی موارد توضیح داده مربوط به نیمه ی اول مسابقه می باشند.

گزینه ی «Over 1.25» :

 • 🔹 اگر دو تیم در مجموع 1 گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد.
 • 🔹 اگر 1 گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • 🔹 اگر کمتر از 1 گل در بازی زده شود شرط را خواهیم باخت.

گزینه ی «Under 1.25» :

 • 🔹 اگر دو تیم در مجموع 2 گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت.
 • 🔹 اگر 1 گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • 🔹 اگر کمتر از 1 گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

گزینه ی «Over 1.75» :

 • 🔹 اگر دو تیم در مجموع 3 گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد.
 • 🔹 اگر 2 گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • 🔹 اگر کمتر از 2 گل در بازی زده شود شرط را خواهیم باخت.

گزینه ی «Under 1 .75» :

 • 🔹 اگر دو تیم در مجموع 3 گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت.
 • 🔹 اگر 2 گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • 🔹 اگر کمتر از 2 گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

نیمه اول FC Slutsk (رزروها) مجموع گل ها

در این آپشن 6 گزینه داده شده است که برای مثال 4 گزینه از آن را برای شما شرح خواهیم داد.

 • 🔹 گزینه «Over (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر توسط تیم Slutsk در نیمه ی اول زده شود برنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « Over (1.5) » بدین معناست که اگر 2 گل و بیشتر توسط تیم Slutsk در نیمه ی اول زده شود برنده خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • 🔹 گزینه «Under (1)» به این معناست که به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر توسط تیم Slutsk در نیمه ی اول زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « Under (1.5) » بدین معناست که بدین معناست که اگر 2 گل و بیشتر توسط تیم Slutsk در نیمه ی اول زده شود بازنده خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده می شویم.

نیمه اول FC Energetik-BGU (رزروها) مجموع گل ها

این آپشن شامل 4 گزینه می باشد.

🔹 گزینه «Over (0.5)» به این معناست که در نیمه ی اول توسط تیم Energetik گل زده شود.

🔹 گزینه «Over (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر توسط تیم Energetik در نیمه ی اول زده شود برنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.

🔹 گزینه «Under (1)» به این معناست که به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر توسط تیم Energetik در نیمه ی اول زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

🔹 گزینه «Under (0.5)» به این معناست که در نیمه ی اول توسط تیم Energetik گل زده نشود.مجموع گل های نیمه اول (دقیق)

مجموع گل های نیمه اول (دقیق)در این آپشن 5 گزینه مشاهده می شود که در ذیل آنها را برای شما رح خواهیم داد.

 • 🔹 گزینه «0» به این معناست که هیچ گلی را در نیمه ی اول شاهد نخواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «1» به این معناست که 1 گل در نیمه اول شاهد خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «2» به این معناست که 2 گل در نیمه اول شاهد خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «3» به این معناست که 3 گل در نیمه اول شاهد خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «+4» به این معناست که بیش از 4 گل در نیمه اول شاهد خواهیم بود.

امتیاز صحیح نیمه اول

یکی از آپشن هایی که معمولاً در صحبت های محاوره ای نفرات نیز به شدت در مورد آن صحبت می شود آپشن نتیجه دقیق بازی می باشد.
که در برخی از سایت ها با exact result یا عبارت های مشابه دیگر نیز نشان داده می شود.
در این آپشن ما نتیجه ی دقیق مسابقه در نیمه ی اول را تعیین می کنیم.

عدد سمت راست نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی مهمان است.
عدد سمت چپ نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی میزبان در طول نود دقیقه می باشد.
برای مثال در گزینه ی 4-2 یعنی تعداد گل های زده شده توسط میزبان 4 است.
تعداد گل های زده شده توسط مهمان 2 خواهد بود.
و بدین معنا است که میزبان با نتیجه ی 4 بر 2 برنده ی بازی خواهد شد.
یا مثلاً گزینه ی 0-4 به این معناست که تیم مهمان با نتیجه ی 4 بر 0 به پیروزی دست می یابد.

مجموع گل های نیمه اول زوج و فرد

در این آپشن  زوج یا فرد بودن مجموع گل ها در نیمه ی اول را تعیین می کنیم.

 • اگر از نظر ما مجموع گل ها زوج می شود گزینه ی «Even» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل ها فرد می شود گزینه ی «Odd» را انتخاب می کنیم.

نتیجه نیمه دوم

این آپشن از ما نتیجه مسابقه در نیمه دوم را خواسته است. دقت داشته باشید که در این آپشن نتیجه مسابقه در تمام بازی مد نظر نبوده و ملاک ما فقط نتیجه چهل و پنج دقیقه دوم مسابقه می باشد.

این آپشن 3 گزینه دارد.

 • اگر انتخاب ما این است که تیم Energetik نیمه ی دوم بازی را می برد گزینه «FC Energetik-BGU (Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • اگر انتخاب ما این است که تیم Slutks نیمه ی دوم بازی را می برد گزینه «FC Slutks (Reserves)»را انتخاب می کنیم.
 • و اگر انتخاب ما این است که هیچ یک از دو تیم برنده ی نیمه ی دوم نمی شود و در نیمه ی دوم بازی به تساوی می انجامد گزینه «Draw»را انتخاب می کنیم.

نیمه دوم شانس دو برابر

نیمه دوم شانس دو برابراین آپشن دارای گزینه های «1x» ، «x2» و «12» می باشد.

 • 🔹 گزینه «x2» : در این گزینه اگر بازی در نیمه ی دوم مساوی شود یا تیم مهمان ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «1x» : در این گزینه اگر بازی در نیمه ی دوم مساوی شود یا تیم میزبان ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «12» : در این گزینه اگر یکی از دو تیم مهمان یا میزبان برنده ی بازی در نیمه ی دوم شود شرط را خواهیم برد به عبارتی دیگر اگر بازی مساوی نشود برنده شرط خواهیم بود. به این گزینه در برخی از سایت ها بدون مساوی نیز گفته می شود.

هندیکپ گل های نیمه دوم

در این آپشن از ما  هندیکپ در نیمه ی دوم خواسته شده است که  3 گزینه از آن را برای شما شرح خواهیم داد.

 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) (-1) » به این معناست که اگر 1 گل از گل های تیم Slutsk در نیمه ی دوم کم کنیم باز هم برنده ی مسابقه شود.در صورتی که با کم کردن 1 گل از گل های تیم Slutsk در نیمه ی دوم بازی به تساوی بینجامد شرط ما برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.
 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) (-0.5) » به این معناست که اگر 0.5 گل از گل های تیم Slutsk در نیمه ی دوم کم کنیم برنده ی بازی شود.
 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) (0) » به معنای مساوی فسخ شرط تیم Slutsk در نیمه ی دوم خواهد بود. یعنی اگر تیم Slutsk در نیمه ی دوم بازی را ببرد شرط ما با برد مواجه می شود. اگر بازی در نیمه ی دوم به تساوی بینجامد شرط ما برگشت خورده و اگر تیم Slutsk بازی را در نیمه ی دوم ببازد شرط خود را خواهیم باخت.

کل گل های نیمه دوم

در این آپشن مجموع گل در نیمه ی دوم از ما خواسته شده است.

این آپشن دارای 14 گزینه می باشد که ما به عنوان مثال 6 گزینه را برای شما شرح خواهیم داد.

 • 🔹 گزینه «Over (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در نیمه ی دوم زده شود برنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « Over (1.5) » بدین معناست که اگر 2 گل و بشتر در نیمه ی دوم زده شود برنده خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • 🔹 گزینه « Over (2) » به این معناست که اگر 3 گل و بیشتر در نیمه دوم زده شود برنده خواهیم بود. اگر 2 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «Under (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در نیمه دوم زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 1  گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « Under (1.5) » بدین معناست که اگر 2 گل و بشتر در نیمه دوم زده شود بازنده خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده می شویم.
 • 🔹 گزینه «Under (2) » به این معناست که اگر 3 گل و بیشتر در نیمه دوم زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 2 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

امتیاز صحیح نیمه دوم

در این آپشن ما نتیجه ی دقیق مسابقه در نیمه ی دوم را تعیین می کنیم.

عدد سمت راست نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی مهمان است.
عدد سمت چپ نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی میزبان در طول نود دقیقه می باشد.
برای مثال در گزینه ی 3 -1 یعنی تعداد گل های زده شده توسط میزبان 3 است.
تعداد گل های زده شده توسط مهمان 1 خواهد بود.
و بدین معنا است که میزبان با نتیجه ی 3 بر 1 برنده ی بازی خواهد شد.
یا مثلاً گزینه ی 0-3 به این معناست که تیم مهمان با نتیجه ی 3 بر 0 به پیروزی دست می یابد.

مجموع گل های نیمه دوم زوج و فرد

در این آپشن  زوج یا فرد بودن مجموع گل ها در نیمه دوم را تعیین می کنیم .

 • اگر از نظر ما مجموع گل ها در نیمه دوم زوج می شود گزینه ی «Even» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل ها در نیمه دوم فرد می شود گزینه ی «Odd» را انتخاب می کنیم.

آخرین تیمی که گل زده است

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم آخرین گل را کدام تیم می زند یا اینکه اصلاً گلی زده نمی شود.

اگر از نظر ما آخرین گل بازی را Energetik می زند.
گزینه ی «FC Energetik-BGU (Reserves)» را انتخاب می کنیم.

اگر از نظر ما آخرین گل بازی را Slutks می زند.
گزینه ی «FC Slutks (Reserves)» را انتخاب می کنیم.

و اگر از نظر ما هیچکدام از دو تیم در طول بازی گلی نمی زنند و بازی صفر صفر تمام می شود.
گزینه ی «No Goal» را انتخاب می کنیم.نیمه وقت-تمام وقت

در این آپشن از ما نتیجه ی مسابقه در نیمه ی اول و تمام بازی خواسته شده است.

این آپشن 9 گزینه به ما داده شده است که دو گزینه از آن را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

گزینه « FC Slutsk (Reserves)/FC Slutks (Reserves) » به این معناست که نیمه ی اول را تیم Slutsk برده و تمام بازی را نیز تیم Slutsk می برد.

گزینه « FC Slutsk (Reserves)/Draw » به این معناست که نیمه ی اول را تیم Slutsk برده و تمام بازی مساوی می شود.

نیمه با بیشترین گل

نیمه با بیشترین گلدر این آپشن از ما پرسیده شده است که در کدام نیمه تعداد گل بیشتری زده خواهد شد.

این آپشن دارای 3 گزینه می باشد.

 • گزینه «2<1» به این معناست که در نیمه ی اول تعداد گل بیشتری زده خواهد شد.
 • گزینه «2>1» به این معناست که در نیمه ی دوم تعداد گل بیشتری زده خواهد شد.
 • گزینه «2=1» به این معناست که تعداد گل زده شده در هر دو نیمه برابر خواهد بود.

گل در هر دو نیمه

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که در هر دو نیمه ی اول و دوم گل زده خواهد شد یا خیر

 • اگر از نظر ما در هر دو نیمه ی اول و دوم گل زده خواهد شد گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما در هر دو نیمه ی اول و دوم گل زده نخواهد شد گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

امتیاز اف سی اسلوتسک (رزروها) در هر دو نیمه

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم Slutsk در هر دو نیمه ی اول و دوم گل خواهد زد یا خیر.

 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Slutsk در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Slutsk در هر دو نیمه گل نمی زند گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

امتیاز FC Energetik-BGU (رزروها) در هر دو نیمه

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم Energetik در هر دو نیمه ی اول و دوم گل خواهد زد یا خیر.

 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Energetik در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Energetik در هر دو نیمه گل نمی زند گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

اف سی اسلوتسک (رزروها) هر دو نیمه را برد

در این آپشن باید تعیین کنیم تیم Slutsk برنده ی هر دو نیمه خواهد شد یا خیر.

 • اگر از نظر ما تیم Slutsk برنده ی هر دو نیمه ی بازی می شود گزینه «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Slutsk برنده ی هر دو نیمه ی بازی نمی شود گزینه «No» را انتخاب می کنیم.

FC Energetik-BGU (رزروها) هر دو نیمه را برد

در این آپشن باید تعیین کنیم تیم Energetik برنده ی هر دو نیمه خواهد شد یا خیر.

 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Energetik برنده ی هر دو نیمه بازی می شود گزینه «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Energetik برنده ی هر دو نیمه بازی نمی شود گزینه «No» را انتخاب می کنیم.

امتیاز اف سی اسلوتسک (رزروها) در نیمه اول

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم Slutsk در نیمه اول گل خواهد زد یا خیر.

 • اگر از نظر ما تیم Slutsk در نیمه اول گل می زند گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Slutsk در نیمه اول نیمه گل نمی زند گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

امتیاز FC Energetik-BGU (رزروها) در نیمه اول

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم Energetik در نیمه ی اول گل خواهد زد یا خیر.

 • اگر از نظر ما تیم Energetik در نیمه اول گل می زند گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Energetik در نیمه اول نیمه گل نمی زند گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

گل در نیمه اول

گل در نیمه اولدر این آپشن تعیین می کنیم که در نیمه ی اول گل زده می شود یا خیر.

 • 🔹 اگر از نظر ما در نیمه ی اول گل زده می شود گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 اگر از نظر ما در نیمه ی اول گل زده نمی شود گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

گل در نیمه دوم

گل در نیمه دومدر این آپشن تعیین می کنیم که در نیمه ی دوم گل زده می شود یا خیر

 • 🔹 اگر از نظر ما در نیمه ی دوم گل زده می شود گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 اگر از نظر ما در نیمه ی دوم گل زده نمی شود گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

هر دو نیمه کمتر از 1.5 گل

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که آیا در هر دو نیمه پایین 1.5 گل خواهیم داشت یا خیر

 • 🔹 اگر از نظر ما در هر دو نیمه کمتر از 1.5 گل زده می شود گزینه «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 اگر از نظر ما در هر دو نیمه کمتر از 1.5 گل زده نمی شود(بیشتر از 1.5 گل زده می شود) گزینه «No» را انتخاب می کنیم.

FC Slutsk (رزروها) برای پیروزی به صفر

در این آپشن از ما خواسته شده تا حدس بزنیم که آیا تیم Slutsk بازی را با برد و بدون گل خورده به پایان می رساند یا خیر

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آنها را برای شما شرح می دهیم.

 • اگر از نظر ما تیم Slutsk بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر بگذارد گزینه «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما تیم Slutsk بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر نگذارد گزینه «No» را انتخاب می کنیم.

FC Stutsk (رزروها) با دو یا سه گل برد

در این آپشن از ما پرسیده شده که آیا تیم Stutsk بازی را با 2 یا 3 گل خواهد برد یا خیر.

 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Stutsk بازی را با 2 یا 3 گل خواهد برد گزینه «yes» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Stutsk بازی را با 2 یا 3 گل نخواهد برد گزینه «no» را انتخاب می کنیم.

برد FC Energetik-BGU (رزروها) با دو یا سه گل

در این آپشن از ما پرسیده شده که آیا تیم Energetikبازی را با 2 یا 3 گل خواهد برد یا خیر .

 • اگر از نظر ما تیم Energetikبازی را با 2 یا 3 گل خواهد برد گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Energetikبازی را با 2 یا 3 گل نخواهد برد گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

FC Slutsk (رزروها) با یک گل یا تساوی برد

در این آپشن از ما پرسیده شده که آیا تیم Stutsk بازی را با« ۱ گل خواهد برد یا مساوی خواهد شد» یا که خیر.

 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Stutsk بازی را با 1 گل خواهد برد یا مساوی خواهد شد گزینه «yes» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Stutsk بازی را 1 گل خواهد نبرد یا مساوی نخواهد شد گزینه «no» را انتخاب می کنیم.

اف سی اسلوتسک (رزروها) حداقل در یکی از نیمه ها پیروز خواهد شد

در این آپشن از ما پرسیده شده است که آیا تیم Slutsk حداقل یکی از دو نیمه را خواهد برد یا خیر.

 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Stutsk حداقل یکی از دو نیمه را خواهد برد گزینه «yes» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 اگر از نظر ما تیم Stutsk حداقل یکی از دو نیمه را نخواهد برد گزینه «no» را انتخاب می کنیم.

اف سی اسلوتسک (رزروها) در نیمه اول پیروز خواهد شد و در مسابقه برنده نخواهد شد

در این آپشن از ما پرسیده شده است که تیم Slutsk نیمه ی اول را خواهد برد ولی تمام بازی را نخواهد برد؟

اگر از نظر ما تیم Stutsk نیمه ی اول را خواهد برد ولی تمام بازی را نخواهد برد گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

اف سی انرژیتیک (رزروها) در نیمه اول پیروز خواهد شد و در مسابقه برنده نخواهد شد

در این آپشن از ما پرسیده شده است که تیم Energetik نیمه ی اول را خواهد برد ولی تمام بازی را نخواهد برد؟

اگر از نظر ما تیم Energetik نیمه ی اول را خواهد برد ولی تمام بازی را نخواهد برد گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

نیمه اول یا نتیجه مسابقه

در این آپشن از ما پرسیده شده است که نتیجه در نیمه ی اول یا تمام مسابقه چه خواهد شد.

 • در صورتیکه از نظر ما تیم Energetik در نیمه ی اول یا تمام مسابقه بازی را می برد گزینه « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه از نظر ما تیم Slutsk در نیمه ی اول یا تمام مسابقه بازی را می برد گزینه «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • و در صورتیکه از نظر ما در نیمه ی اول یا تمام مسابقه بازی مساوی می شود گزینه «x» را انتخاب می کنیم.

قرعه کشی امتیاز مسابقه

در این آپشن از ما پرسیده شده است که تعداد گل های بازی مساوی خواهد شد یا خیر.

اگر از نظر ما تعداد گل های بازی مساوی خواهد شد گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

تعداد دقیق گل ها

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده در بازی را حدس بزنیم.

در این آپشن 7 گزینه ی مختلف داده شده است که به ترتیب در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

 • 🔹 گزینه « 1 exactly» :
  با انتخاب این گزینه اگر 1 گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «3 exactly » :
  با انتخاب این گزینه اگر 3 گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «2 exactly » :
  با انتخاب این گزینه اگر 2 گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « exactly 5»:
  با انتخاب این گزینه اگر 5 گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه « exactly 4» :
  با انتخاب این گزینه اگر 4 گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «exactly 6 or mor» :
  با انتخاب این گزینه اگر 6 گل و 6 گل به بالا در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «no goal» به این معناست که هیچ گل در بازی زده نشود.

دقیقا 1 گل در مسابقه

دقیقا 1 گل در مسابقهدر این گزینه از ما پرسیده شده است که آیا دقیقاً 1 گل در بازی زده می شود یا خیر

اگر از نظر ما دقیقاً 1 گل در بازی زده می شود گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

دقیقا 2 گل در مسابقه

دقیقا 2 گل در مسابقهدر این گزینه از ما پرسیده شده است که آیا دقیقاً 2 گل در بازی زده می شود یا خیر.

اگر از نظر ما دقیقاً 2 گل در بازی زده می شود گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.دقیقا 3 گل در مسابقه

دقیقا 3 گل در مسابقهدر این گزینه از ما پرسیده شده است که آیا دقیقاً 3 گل در بازی زده می شود یا خیر

اگر از نظر ما دقیقاً 3 گل در بازی زده می شود گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.دقیقا 4 گل در مسابقه

دقیقا 4 گل در مسابقهدر این گزینه از ما پرسیده شده است که آیا دقیقاً 4 گل در بازی زده می شود یا خیر

اگر از نظر ما دقیقاً 4 گل در بازی زده می شود گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

1-15 دقیقه برنده

در این گزینه از ما خواسته شده است تا برنده ی دقیقه 1 تا 15 را مشخص کنیم.

 • در صورتیکه از نظر ما تیم Energetik برنده ی دقیقه 1 تا 15 می شود گزینه « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه از نظر ما تیم Slutsk برنده ی دقیقه 1 تا 15 می شود گزینه «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • و در صورتیکه از نظر ما دقیقه 1 تا 15 مساوی می شود گزینه «x» را انتخاب می کنیم.

1-15 دقیقه هندیکپ گل ها

در این گزینه مساوی فسخ شرط تیم ها از دقیقه 1 تا 15 از ما پرسیده شده است.

 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه ی مساوی فسخ شرط تیم Slutsk از دقیقه ی 1 تا 15 می باشد گزینه «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه ی مساوی فسخ شرط تیم Energetik از دقیقه ی 1 تا 15 می باشد گزینه « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.

1-15 دقیقه کل اهداف

این آپشن دارای 4 گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه «Over (0.5)» به این معناست که بازی در 15 دقیقه ی آغازین مسابقه گل خواهد داشت.
 • گزینه «Under (05)» به این معناست که بازی در 15 دقیقه ی آغازین مسابقه گل نخواهد داشت.
 • گزینه «Over (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در 15 دقیقه ی آغازین مسابقه زده شود برنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه «Under (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در در 15 دقیقه ی آغازین مسابقه زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

1-15 دقیقه FC Slutsk (رزروها) مجموع گل ها

این آپشن دارای 4 گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه «Over (0.5)» به این معناست که بازی در 15 دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk گل خواهد داشت.
 • گزینه «Under (05)» به این معناست که بازی در 15 دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk گل نخواهد داشت.
 • گزینه «Over (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در 15 دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود برنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه «Under (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در در 15 دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

1-15 دقیقه FC Energetik-BGU (رزروها) مجموع گل ها

این آپشن دارای 4 گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه «Over (0.5)» به این معناست که بازی در 15 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل خواهد داشت.
 • گزینه «Under (05)» به این معناست که بازی در 15 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل نخواهد داشت.
 • گزینه «Over (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در 15 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود برنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه «Under (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در در 15 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

1-15 دقیقه هر دو تیم برای گلزنی

در این گزینه از ما پرسیده شده است که در 15 دقیقه ی ابتدای مسابقه هر دو تیم گل می زنند یا خیر.

اگر از نظر ما در 15 دقیقه ی ابتدای مسابقه هر دو تیم گل می زنند گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه «no» را انتخاب می کنیم.

1-30 دقیقه برنده

در این گزینه از ما خواسته شده است تا برنده ی دقیقه 1 تا 30 را مشخص کنیم.

 • 🔹 در صورتیکه از نظر ما تیم Energetik برنده ی دقیقه 1 تا 30 می شود گزینه « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 در صورتیکه از نظر ما تیم Slutsk برنده ی دقیقه 1 تا 30 می شود گزینه «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 در صورتیکه از نظر ما دقیقه 1 تا 30 مساوی می شود گزینه «x» را انتخاب می کنیم.

1-30 دقیقه هندیکپ گل ها

در این گزینه مساوی فسخ شرط تیم ها از دقیقه 1 تا 30 از ما پرسیده شده است.

 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه ی مساوی فسخ شرط تیم Slutsk از دقیقه ی 1 تا 30 می باشد گزینه «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه ی مساوی فسخ شرط تیم Energetik از دقیقه ی 1 تا 30 می باشد گزینه « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.

1-30 دقیقه کل اهداف

این آپشن دارای 4 گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه «Over (0.5)» به این معناست که بازی در 30 دقیقه ی آغازین مسابقه گل خواهد داشت.
 • گزینه «Under (05)» به این معناست که بازی در 30 دقیقه ی آغازین مسابقه گل نخواهد داشت.
 • گزینه «Over (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در 30 دقیقه ی آغازین مسابقه زده شود برنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه «Under (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در در 30 دقیقه ی آغازین مسابقه زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

1-30 دقیقه FC Slutsk (رزروها) مجموع گل ها

این آپشن دارای 4 گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه «Over (0.5)» به این معناست که بازی در 30 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk گل خواهد داشت.
 • گزینه «Under (05)» به این معناست که بازی در 30 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk گل نخواهد داشت.
 • گزینه «Over (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در 30 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود برنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه «Under (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در 30 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت برنده خواهیم بود.

1-30 دقیقه FC Energetik-BGU (رزروها) مجموع گل ها

این آپشن دارای 4 گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه «Over (0.5)» به این معناست که بازی در 30 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل خواهد داشت.
 • گزینه «Under (05)» به این معناست که بازی در 30 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل نخواهد داشت.
 • گزینه «Over (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در 30 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود برنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه «Under (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در در 30 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت برنده خواهیم بود.

1-30 دقیقه هر دو تیم گل بزنند

1-30 دقیقه هر دو تیم گل بزننددر این گزینه از ما پرسیده شده است که در 30 دقیقه ی ابتدای مسابقه هر دو تیم گل می زنند یا خیر.

اگر از نظر ما در 30 دقیقه ی ابتدای مسابقه هر دو تیم گل می زنند گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه «no» را انتخاب می کنیم.

1-60 دقیقه برنده

در این گزینه از ما خواسته شده است تا برنده ی دقیقه 1 تا 60 را مشخص کنیم.

 • 🔹 در صورتیکه از نظر ما تیم Energetik برنده ی دقیقه 1 تا 60 می شود گزینه « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 در صورتیکه از نظر ما تیم Slutsk برنده ی دقیقه 1 تا 60 می شود گزینه «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 در صورتیکه از نظر ما دقیقه 1 تا 60 مساوی می شود گزینه «x» را انتخاب می کنیم.

1-60 دقیقه هندیکپ گل ها

در این گزینه مساوی فسخ شرط تیم ها از دقیقه 1 تا 60 از ما پرسیده شده است.

 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه مساوی فسخ شرط تیم Slutsk از دقیقه 1 تا 60 می باشد گزینه «FC Slutsk(Reserves) » را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه مساوی فسخ شرط تیم Energetik از دقیقه 1 تا 60 می باشد گزینه « FC Energetik(Reserves) » را انتخاب می کنیم.

1-60 دقیقه کل اهداف

این آپشن دارای 4 گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه «Over (2.5)» به این معناست که اگر بازی در 60 دقیقه آغازین مسابقه 3 گل و بیشتر داشته باشد برنده شرط بندی خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم .
 • گزینه «Under (2.5)» به این معناست که اگر بازی در 60 دقیقه آغازین مسابقه 2 گل و کمتر داشته باشد برنده می شویم و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گزینه «Over (2)» به این معناست که اگر 3 گل و بیشتر در 60 دقیقه آغازین مسابقه زده شود برنده خواهیم بود. اگر 2 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه «Under (2)» به این معناست که اگر 3 گل و بیشتر در در 60 دقیقه آغازین مسابقه زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 2 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

1-60 دقیقه FC Slutsk (رزروها) مجموع گل ها

این آپشن دارای 4 گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه «Over (1.5)» به این معناست که اگر بازی در 60 دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk دو گل و بیشتر داشته باشد برنده ی شرط بندی خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم .
 • گزینه «Under (1.5)» به این معناست که اگر بازی در 60  دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk یک گل و کمتر داشته باشد برنده می شویم و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گزینه «Over (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در 60 دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود برنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه «Under (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در 60 دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

1-60 دقیقه FC Enegetik-BGU (رزروها) مجموع گل ها

این آپشن دارای 4 گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه «Over (0.5)» به این معناست که بازی در 60 دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل خواهد داشت.
 • گزینه «Under (05)» به این معناست که بازی در 60 دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل نخواهد داشت.
 • گزینه «Over (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در 60 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود برنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه «Under (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در در 60 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت برنده خواهیم بود.

1-60 دقیقه هر دو تیم گل بزنند

در این گزینه از ما پرسیده شده است که در 60 دقیقه ابتدای مسابقه هر دو تیم گل می زنند یا خیر.

اگر از نظر ما در 60 دقیقه ابتدای مسابقه هر دو تیم گل می زنند گزینه «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه «no» را انتخاب می کنیم.

برنده 1-75 دقیقه

در این گزینه از ما خواسته شده است تا برنده دقیقه 1 تا 75 را مشخص کنیم.

 • در صورتیکه از نظر ما تیم Energetik برنده دقیقه 1 تا 75 می شود گزینه « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه از نظر ما تیم Slutsk برنده دقیقه 1 تا 75 می شود گزینه «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • و در صورتیکه از نظر ما دقیقه 1 تا 75 مساوی می شود گزینه «x» را انتخاب می کنیم.

1-75 دقیقه هندیکپ گل ها

در این گزینه مساوی فسخ شرط تیم ها از دقیقه 1 تا 75 از ما پرسیده شده است.

 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه ی هندیکپ -1 تیم Slutsk از دقیقه ی 1 تا 75 می باشد گزینه ی «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه ی هندیکپ -1 تیم Energetik از دقیقه ی 1 تا 75 می باشد گزینه ی « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.

1-75 دقیقه کل اهداف

این آپشن دارای 4 گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه «Over (2.5)» به این معناست که اگر بازی در 75 دقیقه آغازین مسابقه 3 گل و بیشتر داشته باشد برنده شرط بندی خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گزینه «Under (2.5)» به این معناست که اگر بازی در 75 دقیقه آغازین مسابقه 2  گل و کمتر داشته باشد برنده می شویم و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گزینه «Over (3)» به این معناست که اگر 4 گل و بیشتر در 75 دقیقه آغازین مسابقه زده شود برنده خواهیم بود. اگر 3 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه «Under (3)» به این معناست که اگر 4 گل و بیشتر در 75 دقیقه آغازین مسابقه زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 3 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

1-75 دقیقه کل گل های اف سی اسلوتسک

این آپشن دارای 4 گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه «Over (1.5)» به این معناست که اگر بازی در 75 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk دو گل و بیشتر داشته باشد برنده شرط بندی خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم .
 • گزینه «Under (1.5)» به این معناست که اگر بازی در 75 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk یک گل و کمتر داشته باشد برنده می شویم و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گزینه «Over (2)» به این معناست که اگر 3 گل و بیشتر در 75 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود برنده خواهیم بود. اگر 2 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه «Under (2)» به این معناست که اگر 3 گل و بیشتر در 75 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 2 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت برنده خواهیم بود.

1-75 دقیقه کل گل های FC Energetik-BGU

این آپشن دارای 4 گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • 🔹 گزینه «Over (0.5)» به این معناست که بازی در 75 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل خواهد داشت.
 • 🔹 گزینه «Under (05)» به این معناست که بازی در 75 دقیقه آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل نخواهد داشت.
 • 🔹 گزینه «Over (1)» به این معناست که اگر 2  گل و بیشتر در 75 دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود برنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده خواهیم بود.
 • 🔹 گزینه «Under (1)» به این معناست که اگر 2 گل و بیشتر در در 75 دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 1 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت برنده خواهیم بود.

1-75 دقیقه هر دو تیم گل بزنند

این آپشن از ما خواسته است تا تعیین کنیم هر دو تیم از اول تا دقیقه ی 75 بازی گل میزنند یا خیر.

 • اگر انتخاب ما این است که هر دو تیم از اول بازی تا دقیقه ی 75 بازی گل میزنند گزینه «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • اگر انتخاب ما این است که هر دو تیم از اول بازی تا دقیقه ی 75 بازی گل نمیزنند گزینه «No» را انتخاب میکنیم.

ترکیب دو شانس

این آپشن ترکیبی از گزینه های شانس دو برابر و مجموع را به ما ارائه کرده است.

در این آپشن 27 گزینه آورده شده است که ما برای مثال دو مورد از آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • 🔹 گزینه «FC Slutsk (Reserves) will win or draw and there will be 3 goals or more» به این معناست که تیم Slutsk بازی را ببرد یا مساوی کند و بازی 3  گل یا بیشتر داشته باشد.
 • 🔹 گزینه «FC Slutsk (Reserves) or FC Energetik-BGU (Reserves) will win and there will «be 4goals or more به این معناست که تیم Slutsk یا تیم Energetik بازی را ببرند و بازی 4 گل یا بیشتر داشته باشد.

هر دو تیم به گل میزنند و مجموع گل 2.5

هر دو تیم به گل میزنند و مجموع گل 2.5در این آپشن از ما خواسته شده است که آیا هر دو تیم گل می زنند و مجموع گل بازی بالای 2.5 خواهد بود یا خیر

 • 🔹 گزینه « Yes and Over 2.5 » به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و مجموع گل بازی بالای 2.5 خواهد بود.
 • 🔹 گزینه « No and Over 2.5 » به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند و مجموع گل بازی بالای 2.5 خواهد بود.
 • 🔹 گزینه « Yes and Under 2.5 » به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و مجموع گل بازی پایین 2.5 خواهد بود.
 • 🔹 گزینه « No and Under 2.5 » به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند و مجموع گل بازی پایین 2.5 خواهد بود.

هر دو تیم به گل میزنند و مجموع گل ها 3.5

هر دو تیم به گل میزنند و مجموع گل ها 3.5 | دیجی شرطدر این آپشن از ما خواسته شده است که آیا هر دو تیم گل می زنند و مجموع گل بازی بالای 3.5 خواهد بود یا خیر.

 • 🔹 گزینه « Yes and Over 3.5 » به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و مجموع گل بازی بالای 3.5 خواهد بود.
 • 🔹 گزینه « No and Over 3.5 » به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند و مجموع گل بازی بالای 3.5 خواهد بود.
 • 🔹 گزینه « Yes and Under 3.5 » به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و مجموع گل بازی پایین 3.5 خواهد بود.
 • 🔹 گزینه « No and Under 3.5 » به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند و مجموع گل بازی پایین 3.5 خواهد بود.

هر دو تیم در هر دو نیمه گلزنی کنند

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که هر دو تیم در طول تمام مسابقه گل می زنند یا نه

 • 🔹 اگر از نظر ما هر دو تیم گل می زنند گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • 🔹 اگر از نظر ما هر دو تیم گل نمی زنند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

اولین تیمی که گل زد و نتیجه مسابقه

در این آپشن از ما پرسیده شده که اولین تیمی که گل می زند کدام تیم است و نتیجه ی مسابقه چه خواهد بود.

 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) and FC Slutsk (Reserves) » به این معناست که اولین تیمی که گل می زند تیم Slutsk بوده و نتیجه مسابقه به نفع تیم Slutsk رقم میخورد.
 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) and FC Energetik-BGU (Reserves) » به این معناست که اولین تیمی که گل می زند تیم Slutsk بوده و نتیجه مسابقه به نفع تیم Energetik رقم میخورد.
 • 🔹 گزینه « FC Energetik-BGU (Reserves) and Draw » به این معناست که اولین تیمی که گل می زند تیم Energetik بوده و نتیجه مسابقه مساوی می شود.
 • 🔹 گزینه « FC Slutsk (Reserves) and Draw » به این معناست که اولین تیمی که گل می زند تیم Energetik بوده و نتیجه مسابقه مساوی می شود.
 • 🔹 گزینه « FC Energetik-BGU (Reserves) and FC Slutsk (Reserves) » به این معناست که اولین تیمی که گل می زند تیم Energetik بوده و نتیجه مسابقه به نفع تیم Slutsk رقم میخورد.
 • 🔹 گزینه « FC Energetik-BGU (Reserves) and FC Energetik-BGU (Reserves) » به این معناست که اولین تیمی که گل می زند تیم Energetik بوده و نتیجه مسابقه به نفع تیم Energetik رقم میخورد.
 • 🔹 گزینه « No Goal » به این معناست که بازی گلی نخواهد داشت.
سوالات متداول

آپشن Double Chance Combo پیست؟

این آپشن ترکیبی از گزینه های شانس دو برابر و مجموع را به ما ارائه کرده است.

آپشن 1-60Min. Winner پیست؟

گزینه ی «Over (2.5)» به این معناست که اگر بازی در 60 دقیقه ی آغازین مسابقه 3 گل و بیشتر داشته باشد برنده شرط بندی خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم .
گزینه ی «Under (2.5)» به این معناست که اگر بازی در 60 دقیقه ی آغازین مسابقه 2 گل و کمتر داشته باشد برنده می شویم و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
گزینه ی «Over (2)» به این معناست که اگر 3 گل و بیشتر در 60 دقیقه ی آغازین مسابقه زده شود برنده خواهیم بود. اگر 2 گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
گزینه ی «Under (2)» به این معناست که اگر 3 گل و بیشتر در در 60 دقیقه ی آغازین مسابقه زده شود بازنده خواهیم بود. اگر 2  گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

🎰 🟣 مطلب پیشنهادی دیجی شرط
😍 چقدر خوشت اومد !

پاسخ دادن

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید