آموزش کامل مجموع و مجموع آسیایی 🚀

0
919

این پست مربوط به آموزش کامل مجموع و مجموع آسیایی 🚀 می باشد. در بازی گزینه ای به نام Total Goals وجود دارد که شامل تعداد کل گل های هر دو تیم در زمان قانونی مسابقه، تعداد گل های هر دو تیم در نیمه اول، تعداد کل گل های هر دو تیم در بازی های مختلف است. حالت ها.

نیمه دوم مجموع گل های تیم 1 در وقت قانونی تیم 2 مجموع گل ها در وقت قانونی تیم 1 تعداد کل گل های نیمه اول تیم 2 مجموع گل های نیمه اول تیم 1 کل گل ها در نیمه دوم I, مجموع گل های تیم 2 در نیمه دوم . دیگری و… . برای ادامه این مطلب با مجله دیجی شرط همراه باشید.

این آپشن خود به دو نوع مجموع و مجموع آسیایی تقسیم می شود.

اگر اعشار عدد ما 0.25 یا 0.75 باشد (مثلاً 1.25، 2.75 و غیره)، از کلمه Asian total استفاده می شود و اگر اعشار ما 0.5 باشد (مثلاً 1.5، 2.5، و غیره) یا اگر اعداد بدون اعشار (مثلاً 2، 3، 4، و غیره) از کلمه sum استفاده می کنیم.

شرایط باختن یا برده شدن در شرط بندی:

🟣 مجموع گل های زده شده توسط هر دو تیم در وقت قانونی بیش از 1.5 است :

اگر بازی 1 بر 0 به پایان برسد، شرط ما باخته است و اگر بازی با 2 یا بیشتر توپ تمام شود، ما برنده هستیم.

🟣 تعداد گل های هر دو تیم در وقت قانونی زیر 1.5 باشد :

اگر بازی با 1 گل بر 0 به پایان برسد، شرط ما برنده است، اما اگر بازی با 2 گل یا بیشتر به پایان برسد، شرط باخته است.

🟣 مجموع گل های دو تیم در وقت قانونی بیش از 2.5 گل زده شده است :

اگر بازی با 1 گل، 2 گل یا 0 گل به پایان برسد، شرط ما باخته است، اگر بازی با 3 گل یا بیشتر به پایان برسد، ما برنده هستیم.

🟣 تعداد گل های هر دو تیم در وقت قانونی کمتر از 2.5 باشد :

اگر بازی با 1 گل، 2 گل یا 0 گل به پایان برسد، پرتاب ما از دست می رود، اگر بازی با 3 گل یا بیشتر به پایان برسد، رقابت را باختیم.

 

 

 

 

در چه صورت مبلغ شرط بندی ما برگشت داده میشود؟

🟣 مجموع 1-2 بالا :

🔺 اگر در مسابقه 0 یا 1 گل زده شود، شرط را باخته ایم.

🔺 اگر 2 گل زده شود، شرط برگشت داده می شود.

🔺 و اگر بیشتر از 2 گل باشد، شرط را می بریم.

🟣 جمع پایین 2 :

🔺 اگر در بازی 0 یا 1 گل زده شود، شرط را برنده می شویم.

🔺 اگر 2 گل زده شود، شرط ها باطل می شوند.

🔺 و اگر بیش از 2 گل زده شود، شرط را باخته ایم.

🟣 جمع بالای 3 :

🔺 اگر در مسابقه 0، 1 یا 2 گل زده شود، شرط را باخته ایم.

🔺 اگر 3 گل زده شود، شرط برگشت داده می شود.

🔺 و اگر بیش از 3 گل زده شود ما برنده شرط هستیم.

🟣 جمع پایین 3 :

🔺 اگر در بازی 0، 1 یا 2 گل بزنند، شرط را برنده می شویم.

🔺 اگر 3 گل زده شود، شرط برگردانده می شود.

🔺 و اگر بیش از 3 گل زده شود، شرط را باخته ایم.

مجموع آسیایی

مجموع آسیاییاگر عدد ما 0.25 یا 0.75 باشد (مثلاً 1.25 یا 2.75)، شرط ما سه حالت خواهد داشت: نصف برد، نیم باخت و شرط معکوس.

به طور کلی، مانند هندیکپ دوگانه آسیا، اعداد ما به جز عدد 0.25 حالت بالا و پایین دارند. برای به دست آوردن حالت بالا، کافی است 0.25 را به عدد خود اضافه کنید و برای حالت پایین، 0.25 را از آن عدد کم کنید.

برای مثال اگر عدد ما 1.25 باشد، حالت بالای ما 1.5 و حالت پایین ما 1 است و اگر عدد ما 0.75 باشد، حالت بالا ما 1 و حالت پایین ما 0.5 است.

در زیر نحوه محاسبه برد، باخت و بازده شرط را برای اعداد مختلف بررسی خواهیم کرد تا مجموع آسیایی را دقیق تر بدانیم.

🟣 کل آسیا بیش از 0.25 :

همانطور که در بالا ذکر شد، این تنها حالت بدون حالت بالا و پایین است، اگر 0 گل بزنیم، شرط را می‌ بازیم، اگر 1 گل یا بیشتر بزنیم، شرط را برنده می‌ شویم.

🟣 مجموع آسیایی بالای 0.75 :

🔺 موقعیت بالای این عدد 1 و موقعیت پایین 0.5 است.

🔺 اگر در بازی صفر گل زده شود، شرط را برای هر دو حالت از دست می دهیم.

🔺 اگر یک گل به ثمر برسد، نیمی از شرط‌ بندی‌ ها روی کشور های پایین‌ تر برنده می‌ شوند و نیمی از شرط‌ بندی‌ ها روی کشورهای بالاتر برگردانده می‌ شوند.

🔺 و اگر بیش از یک گل به ثمر برسد، شرط را هر دو طرف برنده می شویم.

🟣 کل آسیایی پایین 0.75 :

🔺 بیشترین حالت این عدد 1 و کمترین حالت 0.5 است.

🔺 اگر در بازی 0 گل زده شود، شرط را برنده می شویم.

🔺 اگر 1 گل زده شود، نیمی از شرط را برای موقعیت پایین می بازد و نیمی از شرط را برای موقعیت بالا پس می گیرد.

🔺 و اگر بیش از یک هدف وجود داشته باشد، شرط‌ بندی را برای هر دو راه می‌ بازیم.

🟣 مجموع آسیایی بالای 1.25 :

🔺 حالت بالای این عدد 1.5 و حالت پایین 1 است.

🔺 اگر در بازی 0 گل زده شود، شرط را برای هر دو حالت از دست می دهیم.

🔺 اگر 1 گل زده شود، نیمی از شرط به دلیل شرایط کم و نیمی از شرط به دلیل شرایط بالا باخته است.

🔺 اگر چندین گل زده شود، هر دو شرط برنده می شوند.

🟣 کمترین نرخ در آسیا 1.25 :

🔺 حالت بالای این عدد 1.5 و حالت پایین این عدد 1 است.

🔺 اگر در این مسابقه صفر گل زده شود، در هر دو حالت برنده شرط خواهیم بود.

🔺 اگر 1 امتیاز شود، نیمی از مبلغ شرط برای حالت بالا گرفته می شود و نیمی از مبلغ شرط برای حالت پایین به حساب ما برگردانده می شود.

🔺 اگر بیش از 1 گل زده شود، شرط هر دو روش را باخته ایم.

 

 

 

 

سوالات متداول

مجموع آسیایی چند حالت دارد؟

اگر عدد ما 0.25 یا 0.75 باشد (مثلاً 1.25 یا 2.75)، شرط ما سه حالت خواهد داشت: نصف برد، نیم باخت و شرط معکوس.

مجموع آسیایی به چند قسمت تقسیم میشود؟

اگر اعشار عدد ما 0.25 یا 0.75 باشد (مثلاً 1.25، 2.75 و غیره)، از کلمه Asian total استفاده می شود و اگر اعشار ما 0.5 باشد (مثلاً 1.5، 2.5، و غیره) یا اگر اعداد بدون اعشار (مثلاً 2، 3، 4، و غیره) از کلمه sum استفاده می کنیم.

🎰 🟣 مطلب پیشنهادی دیجی شرط
😍 چقدر خوشت اومد !

پاسخ دادن

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید